تبلیغات
کلوپ دارت ناوک

بازی تمرینی فوتبال

یکشنبه 9 خرداد 1395 12:54 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

بازی تمرینی فوتبال

بازی فوتبال تمرین خوبی برای مهارت پیدا کردن در زدن دبل‌ها و تریپل‌هاست. همچنین این بازی به افرادی که مهارت بیشتری در دارت دارند توصیه می‌شود.
هدف بازی: زدن دبل‌ها (بصورت ضربدر) برای رسیدن به دروازه حریف و گل زدن!

شروع کننده بازی با میدل انتخاب می‌شود. شروع کننده بازی باید با پرتاب به بولزآی (سینگل بول یا دبل بول) توپ را مال خود کند.
بعد از بدست آوردن توپ بازیکن می‌باید دروزاه خود را مشخص کند (این بازی در سینگل، دبل و هم تریپل قابل اجرا می‌باشد).

به‌عنوان مثال: من دبل بیست را دروازه خود قرار می‌دهم. پس دروازه حریف دبل نوزده می‌شود.
حال دبل‌های قرمز یاران من هستند و بازیکنان حریف، دبل‌های سبز. دبل‌ها را از دبل هیجده، سپس دبل دوازه و بعد سیزده و چهارده تا دبل سه (بصورت ضربدری) ادامه می‌دهم. آخرین پرتاب برای من دبل نوزده است که دروازه حریف می‌باشد. 


 حریف بایستی از دبل هفده سپس دبل شانزده و پانزده بصورت ضربدری تادبل یک را به ترتیب بزند تا به دبل بیست (که دروازه تیم من است) برسد.

هرکه زودتر به دروازه حریف رسید و گل زد این لگ را برده و بایستی دروازه‌ها را عوض کنند ولی برای شروع لگ بعدی بایستی دوباره توپ یا همان بولزای را بدست بیاریم. همانطور که پیشتر گفته شد این بازی هم در سینگل هم تریپل و دبل کاربرد دارد. بنابراین می‌توان با بازیکنان ضعیفتر ناحیه سینگل را به عنوان یار انتخاب کرد و در بازی با بازیکنان قوی‌تر نواحی تریپل. 
توضیح: طراح این بازی دوست خوبم استاد دهقانپور می‌باشند.

ادامه مطلب
برچسب ها: بازی دارت ، فوتبال ، بازی دو نفره دارت ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 خرداد 1395 11:02 ق.ظ

 

قوانین بازی گلف

جمعه 25 دی 1394 03:29 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

قوانین بازی گلف

Rules For Golf


Golf is a game that may be played with as many players as desired. It is also a very quick game, limited to only 3 "shots" per "hole". Games may be played with 9 or 18 holes. A 9 hole game with 2 players can be played in 5 minutes or less.

بازی گلف برای خیلی‌ها، بازی مطلوب و خوشایندی است. همچنین بسیار سریع تمام می‌شود. اصول این بازی محدود است به تنها 3 «پرتاب» در هر «حفره»! بازی‌ها را می‌توان با 9 یا 18 حفره انجام داد. (بازی 9 حفره با 2 بازیکن در حدود 5 دقیقه یا کمتر تمام می‌شود.(

The Object: Like real golf, the object is to complete each hole in as few shots as possible. The player with the lowest score at the end of 9 or 18 holes wins.

هدف: مانند بازی گلف واقعی، هدف پر کردن هر حفره – در صورت امکان- با چند پرتاب است. در پایان بازیکنی که پایین‌ترین نمره را (در بازی 9 یا 18 حفره‌) کسب کرده، برنده است.


The Scoring: Players names are written across the top of the board in order. Order is usually determined by throwing one dart each for the bulls-eye with the closest playing first. This is a game that playing order makes no difference, all players have an equal number of throws to complete the game.

امتیاز دهی: نام بازیکنان در بالای صفحه به ترتیب نوشته می‌شود. تعیین شروع کننده بازی طبق معمول با میدل انجام می‌شود، یعنی هر بازیکنی که به مرکز نزدیکترین زده باشد بازی را شروع می‌کند. در این بازی ترتیب بازیکنان تفاوتی ندارد، تمام بازیکنان تا تکمیل بازی به تعداد مساوی پرتاب می‌کنند.


The agreed upon number of holes to play is written in order down the left side of the board (1 through 9 or 1 through 18). A running total is kept for each hole played and written next to the number of the hole in the column for that player.

تعیین این که بازی با چه تعداد حفره آغاز شود (1 تا 9 یا 1 تا 18) کاملاً توافقی است و قبل از شروع بازی باید درباره آن تصمیم گرفت. سپس اعداد را از 1 تا 9 (یا از 1 تا 18) به ترتیب از بالا به پایین می‌نویسیم. در بالای ستون اعداد هم نام بازیکنان قرار می‌گیرد.


The thin outer "doubles" ring counts as a hole in one. The thin inner "triples" ring counts as 2 strokes. The thin wedge between the bullseye and the triples ring counts as 3 strokes. The thick wedge between the doubles and triples ring counts as 4 strokes. Missing the number entirely counts a 5 strokes. 5 is the worst score you can score on any one hole.

حلقه «دبل» (double) 1 امتیاز محسوب می‌شود. حلقه «سه برابر»  (Triples)برابر با 2 امتیاز است. ناحیه بین مرکز (Bull) و حلقه سه برابر(Triples)  3 امتیازی است. ناحیه ضخیم میان دو برابر و سه برابر، 4 امتیاز دارد و پرتاب‌های خارج از محدوده بازی 5 نمره یا امتیاز منفی محسوب می‌شوند. 5 بدترین نمره بدست آمده در هر حفره است.(مانند شکل زیر)The Play: The first player begins the first hole by throwing for 1's. The player may choose to throw one, two or all three darts for the hole. However many darts are thrown. The LAST dart thrown is the one that counts. For example, the player throws the first dart into the thin wedge of the 1 for a score of 3. Unsatisfied with this score, he throws the remaining two darts at the triple and misses the ones entirely. His score for is now 5 for the hole, he may not choose to count the first dart because he continued throwing. If he had been satisfied with the first dart, he may have kept the score of three and not thrown the remaining two darts.

بازی: بازیکن اول، اولین حفره را با پرتاب به خانه 1 شروع می‌کند. او می‌تواند انتخاب کند که یک، دو یا هر سه دارت را به سوی این حفره پرتاب کند. به هر صورت، بعد از پرتاب دارت‌ها، آخرین پرتاب مبنای محاسبه است و امتیاز یک یا دو دارت قبلی حساب نمی‌شود.

به عنوان مثال: بازیکن اولین پرتابش به ناحیه نازک در خانه شماره 1 می‌نشیند و از این پرتاب 3 امتیاز بدست می‌آورد. او از این امتیاز خوشنود نیست؛ بنابراین دارت بعدی را پرتاب می‌کند و به حلقه تریبل می‌زند و امتیاز او به 2 تبدیل می‌شود (که امتیاز بهتری نسبت به قبلی است.) تصمیم می‌گیرد تیر سوم را هم برای زدن به حلقه دوبرابر پرتاب کند تا نمره خود را بازهم کاهش دهد. متاسفانه این بار تیرش به محدوده خارج از مسابقه اصابت می‌کند و از این پرتاب 5 نمره کسب می‌کند. امتیازی که برایش منظور می‌شود عدد 5 است؛ چراکه بازی را ادامه داده و مبنای محاسبه آخرین پرتاب است. حال اگر بازیکن از همان پرتاب اول خود راضی بود، می‌توانست ریسک نکند، 3 امتیاز را نگه دارد و بقیه دارت‌ها را پرتاب نکند.


The remaining players play through the first hole in order. When play returns to the first player, the second hole is played and 2 is the target number. The game continues as such until all 9 or 18 holes have been played.

بقیه بازیکنان بازی را به همین شیوه از اولین خانه ادامه می‌دهند. وقتی نوبت به بازیکن اول رسید، باید دومین حفره بازی شود. بنابراین خانه 2 را هدف قرار می‌دهند.


Strategy: There isn't much strategy to this game, however unless your very good, be satisfied with what you have, you might end up like my example above.

استراتژی: استراتژی زیادی برای این بازی وجود ندارد. بهتر است از امتیازات بدست آمده راضی باشید. چراکه ممکن است بازی را مانند مثالی که در بالا گفتم تمام کنید!

ادامه مطلب
برچسب ها: بازی دارت ، گلف ، بازی سریع ، حفره و پرتاب ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 10:00 ق.ظ

 

قوانین بازی لغزان یا سر خوردن

چهارشنبه 16 دی 1394 11:38 ق.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

 قوانین بازی لغزان (سر خوردن)

Rules For SliderThis is a very easy game, but good practice because it uses the whole board. It is also a very fast moving game and can usually be finished in under 10 minutes. Any number of players can play. Handicapping can be done by limiting the target area of stronger players.

یک بازی بسیار آسان و سریع‌! معمولاً در کمتر از 10 دقیقه تمام می‌شود. همچنین تمرین خوبی است برای افزایش دقت و مهارت. تعداد بازیکنان نیز نامحدود است.


ادامه مطلب
برچسب ها: اسلاید ، بازی دارت ، سر خوردن ، بازی ساده ، بازی سریع ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 بهمن 1394 10:23 ق.ظ

 

قوانین بازی قاتلان

سه شنبه 15 دی 1394 01:28 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

 قوانین بازی قاتلان

Rules For Killers


Killers is a really fun game designed to be played with 3 or more people. The more people playing the more fun it is. It is a great game to play when there are an odd number of people and everyone wants to play darts. This is also an EXCELLENT way to practice your out's for x01.

قاتلان واقعا بازی سرگرم کننده‌ای است و طوری طراحی شده تا 3 نفر یا بیشتر آن را بازی کنند. تعداد بازیکنان بیشتر، بازی را جذابتر می‌کند. این بازی گزینه‌ای مناسب برای زمانی است که تعدادی دور هم جمع شده‌اند و هر کس می‌خواهد دارت بازی کند. همچنین یک راه عالی برای تمرین و افزایش دقت در انجام بازی‌های 301 و 501 است.

ادامه مطلب
برچسب ها: بازی قاتلان ، بازی حرفه ای ، تمرینی برای 501 ، Inner Wedge ، double bull ، بازی دارت ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 04:55 ب.ظ

 

قوانین بازی قاتلان کور

دوشنبه 14 دی 1394 01:32 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

قوانین بازی قاتلان کور


Rules For Blind Killers

Blind Killers:

Blind Killers is a really fun game designed to be played with 3 or more people. The more people playing the more fun it is. It is a great game to play when there are an odd number of people and everyone wants to play darts. This is also an EXCELLENT way to practice your out's for x01. This particular game is a game of memory, trust, honesty and luck, it is not a game to be played with strangers at the pub late at night (or for money).

قاتلان کور:

بازی قاتلان کور واقعا سرگرم کننده‌ ای است . با سه نفر یا بیشتر می‌توان این بازی را انجام داد. تعداد نفراتِ بیشتر، بازی را سرگرم کننده تر می‌کند. این بازی گزینه بسیار خوبی است برای زمانی که تعدادی دور هم جمع شده‌اند و قصد دارند دارت بازی کنند. همانند بازی قاتلان، این بازی هم یک راه عالی برای بالابردن مهارت در بازی‌های 301 ، 501 و ... است

مبنای این بازی بر حافظه‌، اعتماد و صداقت است. این بازی را نمی‌توان با غریبه‌ها تا اواخر شب (یا برای پول) انجام داد.

ادامه مطلب
برچسب ها: بازی دارت ، بازی قاتلان کور ، بازی دو و سه نفره ، بازی حرفه ای ، بازی صداقت و حافظه ، بازی مبتنی بر شانس ، بازی تمرینی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 04:55 ب.ظ

 

جدول فینیش‌های دارت در بازی 501

یکشنبه 15 آذر 1394 11:24 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 
جدول فینیش‌های بازی 501
(به همراه جمع عددی و فایل PDF)

برای دیدن جدول به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
برچسب ها: 501 ، جدول فینیش دارت ، بازی 501 ، آموزش دارت ، pdf ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 بهمن 1394 09:58 ق.ظ

 

قوانین بازی 51

شنبه 14 آذر 1394 10:18 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

قوانین بازی 51 

Rules For Fifty-One In 5's


 

Fifty-One In 5's:

This is a really fun game that may be played by any number of players. However, do not try to teach this game to anyone who has trouble with the math in x01 or someone who is drunk (not that dart players EVER drink). This game requires more thought about each throw than most.

این بازی واقعا سرگرم کننده‌را می‌توان با تعداد زیادی بازیکن انجام داد. هیچ وقت این بازی را به کسی که در انجام سری بازی‌هایx01  ناتوان است، یاد ندهید. البته آدم‌های حواس‌پرت که جای خود را دارند! لازمه این بازی، حساب و کتاب درباره شماره‌هایی است که باید کسب کنید.

 

ادامه مطلب
برچسب ها: بازی 51 ، بازی دارت ، تمرین بازی 501 ، بازی دسته جمعی ، بازی سریع ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 04:51 ب.ظ

 

قوانین بازی شانگهای

شنبه 30 آبان 1394 01:20 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

قوانین بازی شانگهای

Rules For Shanghai


 

Shanghai:

This is a fun and easy game to learn and is good practice because it covers the whole board. It may be played by any number of people or teams.

شانگهای:

شانگهای بازی بسیار سرگرم‌کننده‌ و آسانی است. همچنین تمرین خوبی برای افزایش مهارت در بازی دارت است؛ چراکه تمام اعداد تخته را پوشش می‌دهد. این بازی را می‌توان بصورت انفرادی و تیمی انجام داد.

The Object: Try to score as many points as possible in 20 innings or "Shanghai" your opponent.

هدف : تلاش برای کسب امتیاز بیشتر ـ در صورت امکان – از بیست خانه‌ی تخته، در طولبیست راند و یا شانگهای کردن حریفان.

توضیح: در بعضی اوقات دیده شده که این بازی در 7 راند برگزار می‌شود؛ یعنی اعداد تا 7مورد استفاده هستند نه تمامی شماره‌ها.


The Scoring: Each player throws one dart at bullseye, closest to the bullseye goes first. The names of the players are written in order across the top of the scoreboard and the numbers 1 through 20 are written down the left side of the board. Vertical lines are drawn to divide the scoreboard into columns, one for each player.

امتیاز دهی: هر بازیکن یک دارت به مرکز پرتاب می‌کند، نزدیکترین دارت بازی را شروع خواهد کرد. اسامی بازیکنان به ترتیب در بالای جدول درج می‌شود. اعداد از 1 تا 20 به ترتیب از بالا به پایین در قسمت چپ نوشته می‌شود. خطی عمود بین اسامی و افراد کشیده می‌شود. برای هر بازیکن یک خط.


The Play: Each player takes a turn throwing three darts to score the highest score possible in that round. Only the wedge that is the same number as the round counts towards the score. For example, only 1's count in the first round, 2's in the second, etc. The thin outer "doubles" ring counts as twice the number scored and the thin inner "triples" ring counts as three times. After all twenty rounds have been completed whoever has the highest score wins.

بازی: هر بازیکن سه دارت به منظور کسب بالاترین امتیاز در راندی که قرار دارد، پرتاب می‌کند. نواحی single امتیازهای مشابه دارند. برای مثال فقط یک امتیاز در راند نخست، دو امتیاز در راند دوم و الی آخر. ناحیه double، دو برابر و ناحیه triple، سه برابر محسوب می‌شوند. بعد از پایانِ تمامی بیست راند، هرکس که بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده مسابقه خواهد بود.


The second way to win is to "Shanghai" your opponent. To Shanghai, you must hit one dart in the single, one in the triple and one in the double of the target number in any order. If you succeed in hitting a Shanghai, the game is over and you win regardless of the other player's score.

دومین راه برای برنده شدن، شانگهای شدن حریف یا حریفان در حین بازی است. برای کسب امتیاز شانگهای باید یک دارت به ناحیه تک ، یکی به ناحیه تریپل و یکی هم به ناحیه دوبلبزنید. اگر موفق به انجام شانگهای شدید، بازی همان جا پایان می‌گیرد و برنده بازی هستید.


Strategy: If you hit a double or a triple with the first dart, always try for the Shanghai. If you miss it, you will still have a decent score and if you do get it, you win.

استراتژی: اگر در حین بازی با اولین دارت به دوبل یا تریپل زدید، تلاش کنید تا امتیاز شانگهای را کسب کنید. اگر نتوانستید، مشکلی نیست، به بازی ادامه دهید و مانند بقیه برای برنده شدن امتیاز کسب کنید.

ادامه مطلب
برچسب ها: بازی دارت ، بازی شانگهای ، بازی 7 راند ، امتیاز دهی ، double ، triple ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 آذر 1394 12:11 ب.ظ

 

پایان مسابقات جهانی دارت در ترکیه و درخشش ناوک

سه شنبه 12 آبان 1394 05:15 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 
با انجام اخرین مسابقه تیم ایران در بخش جوانان که با کسب مدال برنز توسط دنیز هشتبران (بخش دختران جهان) به دست آمد پرونده این مسابقات بسته شد.
در بخش آقایان تنها با یک برد  حسین اعرابی در بخش انفرادی و کسب 1 امتیاز در حضور 36 کشور شرکت کننده مقام 32 را به دست آوردیم.
در بخش بانوان با 1 برد انفرادی سونیا جرجانی و 2 برد منا فرهنگ و 3 برد تیمی دو نفره و کسب 12 امتیاز در حضور 29 کشور شرکت کننده مقام 21 جهان را به دست آوردند.
در بخش جوانان با توجه به کلیه مسابقات انجام شده با کسب 45 امتیاز و در حضور 16 کشور شرکت کننده کسب رتبه 14 جهان را به دست آوردند.
در اخر از ریاست محترم انجمن دارت و کلیه مربیان و بازیکنان به خاطر حضور در مسابقات تشکر و قدردانی می نمایم.
نویسنده : حمیدرضا مومنی


برچسب ها: دارت 2015 ، دنیز هشتبران ، نتایج مسابقات دارت ، ناوک ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 آبان 1394 05:23 ب.ظ

 

قوانین بازی محبوب کریکت

پنجشنبه 7 آبان 1394 11:15 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

قوانین بازی محبوب کریکت

Rules For Cricket

 

 

Cricket:

Cricket is my favorite dart game and also the one that I learned first. It is also the most common one played in bars across America. Cricket is a game that, unlike x01, requires some strategy that can help a weaker player beat a stronger player.

کریکت:

کریکت بازی محبوب و مورد علاقه من است در ضمن اولین بازی استکه یاد گرفتم! همچنین این بازی بیشترین طرفدار را در آمریکا دارد. کریکت بر خلاف بازی 501 فوت و فن هایی دارد که با آن می‌توان بازیکنان قوی را از پای درآورد.

 

The Object: The object of the game is to "close" all your numbers (20 down through 15 and bulls-eye) and end up with more or equal points to your opponent. To close a number, you must hit three of that number.

هدف: هدف اصلی در این بازی، بستن تمامی شماره‌های 20 تا 15 و بولزآی است. 

خانه‌هایی که در بازی کریکت مورد استفاده قرار می‌گیرد


The Scoring: The scoreboard is drawn with the numbers 20 through 15 and bullseye written in descending order down the center of the board. Bullseye is usually abbreviated with a B (or C for cork, another term for the bullseye). Each dart that lands in any of the games numbers count toward closing that number. The thin outer ring counts as two of that number and is called a "double". The thin inner ring counts as three of that number and is called a triple. Scoring for one dart is shown by placing a slash ( \ ) next to the number scored. Scoring for two is shown by placing an X next to the number scored. Scoring for three is shown by placing a circle next to the number to indicate it is closed. When three of a number is scored in any combination, it is closed.

امتیاز دهی: اعداد 20 تا 15 به ترتیب از بالا به پایین در وسط تخته نوشته می شود و همچنین در انتها B قرار میگیرد (به نشانه بولز آی). اسامی بازیکنان هم در دو طرف این ستون قرار دارد (مانند جدول زیر). هر بازیکن دارت‌های خود را ابتدا به خانه 15 تا 20 و بولزآی به منظور بستن خانه مورد نظرش پرتاب میکند. ناحیه سینگل 1 امتیاز دارد و نواحی دبل و تریپل هم 2 و 3 امتیاز دارند. به عنوان مثال اگر پرتاب اول به ناحیه سینگل خانه 15 اثابت کرد، بازیکن پایین اسمش و جلوی عدد 15 یک خط اریب میکشد(/) و اگر در پرتاب دوم هم به ناحیه سینگل زد یک خط دیگر می‌کشد(X) حال بازیکن تنها یک امتیاز نیاز دارد تا اصطلاحاً خانه 15 را ببندد که در صورت پرتاب موفقیت آمیز، جلوی عدد 15 یک دایره که درونش ضربدر است  به نشانه بسته شدن این خانه می‌کشد.

 

The Play: The players each take a turn throwing one dart at bulls-eye, closest dart to the bull's-eye gets to throw first. The first player throws three darts at any of the scoring numbers to try to close that number and/or score points (points will be explained later, and games can be played without points). The player then scores the darts that he has thrown and play alternates until one person closes all their numbers and has more or equal points to the opponent.

بازی: بازی با پرتاب میدل شروع می‌شود (یعنی هر بازیکنی که به مرکز نزدیکتر زده شروع کننده بازی است). بازیکنان تلاش می‌کنند دارت‌های خود را به هر یک از شماره های دلخواه پرتاب کنند تا آن شماره بسته شود. در این بازی می‌توان از خانه‌ای که بسته‌ شده امتیاز هم گرفت. بازی کریکت به دو صورت امتیازی و بدون امتیاز انجام می‌شود....


Now let's talk about points. Points is what makes the game of Cricket very interesting. After you close a number, if your opponent does not have the same number closed, any darts that land in that number count as points for you and are totaled on your side of the board. For example, you have your 18 closed and your opponent only has one 18. If you throw a triple 18, you now have 54 points added to any points you may have already scored. If your opponent now throws a triple 18, only two count to close the number. The third does not count for points because your 18 is already closed. If a player has all of their numbers closed including bull's-eyes but has less points, that player has not yet won the game. He must throw enough points to be even or ahead of the opponent. If the only number the opponent has open is bull's-eyes, then the player must throw extra bull's-eyes at 25 points each (or 50 points for the double bulls-eye).

گفتیم که این بازی بصورت امتیازی هم انجام می‌شود. پس لازم است توضیحاتی در این‌باره بدهم: امتیاز باعث می‌شود که بازی کریکت بسیار جذابتر شود. اگر  در حین بازی خانه ای بسته‌ شد، هر دارتی که به آن خانه پرتاب شود امتیاز آور است (به شرطی که خانه مورد نظر قبلا توسط حریف بسته نشده باشد) .

برای مثال: شما خانه 18 را بسته‌اید و یک تیر به ناحیه تریپل 18 پرتاب می‌کنید در اینصورت 54 امتیاز کسب کرده‌اید. حال اگر حریف این خانه را قبلاً بسته باشد، شما نمی‌توانید امتیازی  کسب کنید و بهتر است سراغ خانه‌ های بعدی بروید.

نکته: اگر حریف تمام خانه‌های کریکت را بسته باشد ولی از نظر امتیاز از شما عقب‌تر باشد، بازی ادامه پیدا می‌کند تا جاییکه امتیاز خود را جبران کند.معمولا خانه بولزآی در انتها باقی می‌ماند که حریف برای جبران امتیاز عقب مانده باید از این خانه امتیاز کسب کند.(ناحیه مرکز 50 امتیاز و ناحیه دور 25 امتیاز دارد).

 

Strategy: The best strategy is to close the highest numbers first in descending order (this is the reason they are written that way on the scoreboard). The reason for this is that if points are scored, the player with the higher number closed has a big advantage. If you closed your 20 and scored 20 points in your first round, your opponent would have to throw TWO 19's after they are closed to make up the points and score 38.

استراتژی: بهترین ترفند این است که ابتدا خانه‌هایی که امتیاز بالایی دارند را ببندیم. دلیل این امر این است که وقتی خانه 20 را می‌بندید، شانس شما برای گرفتن امتیاز از این خانه بالا می‌رود و همچنین این فرصت طلایی از حریف گرفته می‌شود ...

ادامه مطلب
برچسب ها: کریکت ، بازی دارت ، قوانین وبازیها ، امتیاز بازی کریکت ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 آذر 1394 12:10 ب.ظ

 

درخشش دختر پرتلاش ناوک در مسابقات جهانی ترکیه

پنجشنبه 7 آبان 1394 08:42 ق.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 
دنیز هشتبران دختر پرتلاش ایرانی‌‌، از  تهران و باشگاه ناوک،  برای اولین بار در تاریخ دارت ایران و جهان  قهرمانان دارت جهان را مقهور قدرت خود کرد. 
دنیز هشتبران با هنرنمایی خود تمامی حریفان را از پیش رو برداشت و به جمع چهار نفر پایانی مسابقات جهانی دارت ترکیه 2015 رسید و در نهایت مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کرد. مدالی که میتواند دارت را از این رخوت و سستی در جامعه ورزش کشور نجات دهد .
در مسابقات جهانی ترکیه حدود 45 کشور حضور دارند و هر کشوری با 12 بازیکن اعم از 4 بازیکن مرد 4 بازیکن زن دو بازیکن جوان پسر و دو بازیکن جوان دختر شرکت می‌کند.
جا داره از تمامی کسانی که در این موفقیت بزرگ سهیم بودنند کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشیم. مخصوصا مادر بزرگوارشان خانم عبدی و همچنین مربی ارزند و بازیکن ساز گروه ورزش ناوک جناب اقای دهقانپور عزیز که امثال دنیزها در مجموعه ایشان به وفور دیده می شود.برچسب ها: مسابقات جهانی ترکیه ، مسابقه دارت جهانی 2015 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 آذر 1394 08:46 ق.ظ

 

درخشش ناوکیان در دسته یک بانوان

یکشنبه 26 مهر 1394 06:41 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 

نویسنده : حمیدرضا مومنی 

سومین مرحله از شش مرحله مسابقات فصل 94 در گروه بانوان در بخش دسته یک ، روز پنج شنبه مورخ 23 مهر ماه 94 در خانه دارت مجموعه شهید کشوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن دارت کشور، 13 بانوی ورزشکار دارت انداز در سومین مرحله مسابقات دسته یک بانوان از 7 استان در 4 گروه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان پس از 5 ساعت تلاش و رقابت اطهر عابدینی از اصفهان با 24 امتیاز در صدر جدول ایستاد و سحر نوچیان از گروه ورزشی دارت ناوک تهران با کسب 20 امتیاز در رده دوم قرار گرفت، مبینا مظهری دیگر بازیکن گروه ورزشی دارت ناوک تهران و آسیه گل آرا از استان مرکزی نیز با کسب 16 امتیاز توانستند به طور مشترک بر سکوی سوم این دوره از مسابقات قرار بگیرند.
بر این اساس در پایان مرحله رفت این مسابقات اطهر عابدینی با 56 امتیاز در صدر ، طاهره یدا... زاده با 44 امتیاز در رده دوم ، آسیه گل آرا با 40 امتیاز در رده سوم و ملاحت اشرفی با 32 امتیاز در رده چهارم لیگ دسته یک بانوان در فصل 94 قرار دارند.
طبق اساسنامه لیگ انفرادی 4 بانوی دارت انداز برتر در دسته اول مستقیما به لیگ برتر سال آینده صعود میکنند، همچنین قهرمان این دوره از مسابقات لیگ دسته یک بانوان جواز حضور در اردوی انتخابی تیم ملی در سال 95 را نیز کسب می نماید.


برچسب ها: دارت بانوان ، مسابقات دارت ، مسابقات فصل 94 ، لیگ بانوان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 06:47 ب.ظ

 

پوستر آموزشی

شنبه 4 مهر 1394 02:32 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 
سه مرحله مهم در پرتاب دارت

گاهی زبان تصویر بسیار گویاتر از صدها گفته و نوشته است. در این پوستر بوسیله تصاویری کاملا گویا با نحوه صحیح در دست گرفتن دارت ، ایستادن و پرتاب دارت آشنا می‌شویم.

 


برچسب ها: آموزش ، پرتاب دارت ، ایستادن صحیح ، پوستر آموزشی ، پوستر ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 2 اسفند 1394 09:14 ق.ظ

 

عرضه محصولات دارت در باشگاه ناوک

جمعه 3 مهر 1394 12:14 ب.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 
باشگاه ورزشی دارت ناوک اقدام به تهیه و عرضه محصولات ورزش دارت نموده است.
تخته دارتهای پوما با دو دست دارت و برچسب خط پرتاب(اوچ) و برگه داوری با کیفیت عالی، تیغه‌ای کنفی درجه یک و قیمت بسیار مناسب در باشگاه ناوک عرضه می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه اقلام فوق با شماره تلفن 09122874989 آقای دهقانپور تماس حاصل فرمایند.
برچسب ها: پوما ، تخته دارت حرفه ای ، وسایل دارت ، فروش محصولات دارت ، محصولات دارت ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 مهر 1394 12:16 ب.ظ

 

حالا وقت کمک رسانی است

پنجشنبه 2 مهر 1394 11:05 ق.ظنویسنده : حمیدرضا منتظری

 
حالا وقت کمک رسانی است

خانه ایرانی احمدآباد مستوفی به‌دلیل اتمام زمان اجاره و جهت یافتن مکانی مناسب جهت اسکان و پذیرایی کودکان تحت سرپرست نیازمند کمک تک تک شما دوستان دارتی سراسر ایران است.

متن زیر  از طرف خانه  ایرانی احمد اباد مستوفی ارسال شده است:
همراهان همیشگی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی, بار دیگر به حضور فعال و موثر شما عزیزان نیازمندیم. به علت کمبود جا مجبور به تغییر مکان خانه ایرانی احمدآباد مستوفی هستیم. عزیزانی که تمایل به کمک دارند,میتوانند کمکهای خود را به شماره 577468/94 و یا شماره کارت 6104337770031308 بانک ملت به نام جمعیت امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) واریز کنند. لطفا شماره پیگیری، تاریخ واریز و مبلغ پرداختی را به شماره تلفن 09100077123 خانم خدیوی پیامک کنید.


برچسب ها: کمک مردمی ، احمدآباد مستوفی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 2 اسفند 1394 09:15 ق.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2